De omgeving

Waalre wordt ook wel de ‘Groenfontein van de Kempen’ genoemd en dit is niet zomaar. Binnen de gemeentegrenzen zijn alle kenmerken van een typisch Kempenlandschap overdadig aanwezig. Waalre biedt eigen inwoners én bezoekers dan ook alle ruimte voor dagrecreatie in de openlucht.

Daarvoor staat rustzoekers en natuurliefhebbers zo’n zeshonderd hectare bos en heide ter beschikking. De meeste bossen zijn nog niet zo oud. Ze werden ongeveer tussen 1900 en 1950 aangelegd met subsidie van Staatsbosbeheer. Er werden niet alleen dennen geplant, maar ook loofbomen. Daardoor hebben de bossen een afwisselend en aantrekkelijk karakter. Deze afwisseling wordt nog eens versterkt door de open terreinen in en rond de bossen, met onder andere heidevelden. Bovendien ligt er een achttal vennen binnen de gemeentegrenzen. Aantrekkelijk zijn ook de dalen van de riviertjes de Dommel en de Tongelreep.

In, door en langs de gemeente lopen veel wandel-, fiets- en ruiterpaden. De ANWB, het IVN en de VVV bieden diverse wandel- en fietsroutes aan. Onderdeel van een wandel- of fietstocht zou een bezoek aan buurtschap Loon kunnen zijn, een sinds 1971 beschermd dorps­gezicht waardoor het lijkt of de tijd er stil heeft gestaan.