Waderlo

De omgeving en de natuur vormen voor het gebouw haar context. De setting en de mogelijke zichtlijnen zijn uitgangspunten in het concept. Hierbij wordt binnen met buiten optimaal verbonden en wordt het woongebouw onderdeel van de omgeving.

‘Form follows function’-

Louis Sullivan

Louis Sullivan was de grondlegger van het functionalistisch bouwen. Zijn stellingname was dat de functie de vorm bepaalt. Vanuit die gedachtegang is het architectonisch ontwerp een logisch gevolg van het gebruik en gebruiksdoel van een gebouw.

Waderlo ligt aan het einde van de bewoonde boulevard en tevens aan de rand van het bos. Het gebouw markeert nadrukkelijk het eindpunt van een stedelijke structuur, waar wordt gewoond en geleefd en het woongebouw vormt de entree naar de natuur. Om die reden is bijvoorbeeld gekozen voor gevelbekleding die al deze omstandigheden weerspiegelt en vertegenwoordigt.

De criteria voor duurzaam bouwen en een energetisch gunstig gebouw, vormen samen met innovatieve communicatie en collectieve ontwerpbijdragen de uitgangspunten voor dit concept. Probleem- en doelstelling van de opgepakte uitdaging zijn achtereenvolgens de uitholling van ons leefmilieu en het door ons gewenste duurzame antwoord hierop.

Het zwaartepunt van het concept ligt daarbij, enerzijds op de wijze waarop tot een volwaardig duurzaam en energie leverend gebouw wordt gekomen en anderzijds de fysieke kwaliteit van het daadwerkelijke eindresultaat. De verschijningsvorm wordt in grote mate bepaald door de vereiste functies en verwachtingen.

De omgeving en de natuur vormen voor het gebouw haar context. De setting en de mogelijke zichtlijnen zijn uitgangspunten in het concept. Hierbij wordt binnen met buiten optimaal verbonden en wordt het woongebouw onderdeel van de omgeving.