Waderlo aan de Meeris

Op één van de mooiste plekken van Waalre Noord – op een steenworp van en met blijvend zicht op Waterplas de Meeris - komt het bijzondere woongebouw Waderlo. Het gebouw markeert het eindpunt van een stedelijke structuur, waar wordt gewoond en geleefd. Het woongebouw vormt de entree naar de natuur.

Impressie project

Project

In de Zuidoost-hoek van de waterplas, aan de Agterste Meer, aansluitend aan de bestaande bebouwing van The Lodge, zullen 5 ruime appartementen in het hogere segment worden gerealiseerd. Het project moet in een intensief traject (Co-creatie) tussen initiatiefnemer, potentiële kopers, omwonenden en gemeente tot stand komen.

Omgeving

Omgeving

Project Waderlo is gelegen in een bestaande groene en waterrijke setting. De architectuur van de woningen en de toepassing van kwalitatieve en duurzame materialen versterken het exclusieve karakter van de wijk.

Beleef Waalre

Centraal in de Brainportregio, maar midden in een bosrijke omgeving ligt Waalre. Waalre is een pittoresk dorp met ruim 17.000 inwoners. Je waant je in een typisch Kempenlandschap, maar bent binnen enkele minuten in Eindhoven. Waalre is bosrijk en natuurlijk, maar ook volop in beweging. De uitstekende bereikbaarheid, het gevarieerde bedrijfsleven, horeca en de bosrijke woonlocatie zorgen ervoor dat Waalre een prachtige plek is om te wonen.

Locatie

Aan de noordzijde van Waalre is de nieuwe woonwijk Waalre Noord in ontwikkeling. De eerste fase is al jaren bewoond en fase 2 is ook zo goed als afgerond. Éen kavel is nog vrijgehouden. Hier moet de bebouwing eindigen in een bijzonder bebouwingselement dat hoog scoort op het gebied van duurzaamheid. Zowel door situering, ruimtelijke mogelijkheden en beeldkwaliteit neemt het woonobject een bijzondere plaats in.

Duurzaamheid

Het gehele proces voor, tijdens en na het gezamenlijk behaalde eindproduct, zal gekarakteriseerd worden door zowel duurzaam bouwen, als duurzaam communiceren met en door alle betrokken partijen. Geopteerd wordt voor een “State of Art” woongebouw, zijnde een toonbeeld van duurzaamheid, bedachtzame energiebalans en circulariteit door gebruik van verantwoorde technieken en bij voorkeur hergebruikt materiaal.

Co-creatie

In het kader van sociale duurzaamheid streven we naar assimilatie in het proces tussen alle betrokkenen. Om de dialoog op gang te brengen willen wij in een vroeg stadium een team samenstellen, het Co-creatieteam, waarin verschillende functionarissen spreken als vertegenwoordiger namens de gemeente, omwonenden, toekomstige bewoners en het bouwteam. Deze functionarissen zullen op de belangrijkste beslismomenten betrokken worden en dienen als klankbord voor het bouwteam in de definitieve ontwerp- en latere bouwfase.